Nickname Nick
Ngày chụp 14-June-2020
Vị trí chụp Hội An
Dòng xe Yamaha Virago 250
Thông điệp Hội An 1 chiều mây mù giăng kín lối