Nickname Long
Ngày chụp 08-June-2020
Vị trí chụp Đắk Bông2 - Kon Plông - Kon Tum
Dòng xe SYM HuSky 125
Thông điệp Tôi luôn đi một mình , sống một mình 1 cách lặng lẽ